term papers online

Zarząd fundacji

Zarząd Fundacji:

Mariusz Szyszko – Prezes Zarządu

Tomasz Kazimierz Jankowski – V-Ce Prezes Zarządu

Piotr Gorazda – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji: 

Krzysztof Janusz Skowroński – Przewodniczący Rady Fundacji

Władysław Kordan – Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji

Tomasz Tartas – Sekretarz Rady Fundacji

 

Organ sprawujący nadzór:

Minister Sportu i Turystyki Prezydent Miasta Olsztyna

© 2013 Tewes Group. Wszelkie prawa zastrzeżone 089 514 71 16 / e-mail: firma@tewesklima.com.pl
Nasi Darczyńcy
Projekt i wykonanie